Nieuws

Nieuws uit de gemeente Veendam.

 • Restauratie Joods monument in Veendam

  24 juni 2024
 • Bericht van burgemeester Sandra Korthuis

  Burgemeester Sandra Korthuis vertelt in de streekkrant de Veendammer over haar werkzaamheden als burgemeester van de gemeente Veendam. In dit bericht gaat ze in op de grote schare vrijwilligers die in Veendam actief zijn en op alle fronten hun beste krachten geven. Daarnaast feliciteert ze Veendam met de voordracht van de kroonbenoemde burgemeester Annelies Pleyte: “De gemeenteraad heeft haar voorgedragen en ik kan me geen betere burgemeester voor Veendam voorstellen”

 • Groninger gemeenten verlengen afspraak met ministerie over opvang van vluchtelingen

  De tien Groninger gemeenten, waaronder Veendam, hebben de afspraken met het ministerie van Justitie en Veiligheid over de opvang van vluchtelingen in de provincie met twee jaar verlengd. Dit gebeurt vanuit de provinciale regietafel migratie (PRT). De huidige bestuursovereenkomst gold voor 2023 en 2024 en daaropvolgend zijn er afspraken gemaakt voor 2025 en 2026.

 • Meld uw monument aan voor de Open Monumentendag 2024

  17 juni 2024

  Op zaterdag 14 en zondag 15 september, tijdens de 38ste editie van de Open Monumentendag, openen weer duizenden monumenten gratis hun deuren voor het grote publiek. Ook de gemeente Veendam doet zoals ieder jaar op zaterdag 14 september mee aan dit prachtige initiatief. Tijdens deze dag zijn diverse monumenten in de gemeente te bezoeken.

 • Concept voorkeursalternatief: voorkeur voor een tracé voor het waterstofnetwerk in Groningen

  10 juni 2024

  Vrijdag 7 juni begint een nieuwe periode waarin u kunt reageren op het voorkeurstracé van het waterstofnetwerk in Groningen. Dat is het concept Voorkeursalternatief.

 • Masterplan Oost-Groningen: binnen één generatie naar ‘brede welvaart’

  06 juni 2024

  De gemeente Veendam heeft samen met de gemeenten Oldambt, Pekela, Stadskanaal en Westerwolde een gezamenlijk Masterplan Oost-Groningen opgesteld voor de ‘brede welvaart’. Het doel is om binnen één generatie de brede welvaart in deze gemeenten te verbeteren en op te trekken tot het landelijke gemiddelde in 2055. Dit is vertaald naar vijf ambities: 1. Kansen om te groeien, 2. Goed bereikbaar, 3. Gezond en gelukkig, 4. Goed wonen, 5. Groen en duurzaam. De ambities en doelstellingen vanuit dit Masterplan worden opgenomen in de sociale agenda, de economische agenda en de verduurzamingsagenda van Nij Begun.

 • Atelier PRO Architekten ontwerpt nieuwe huisvesting gemeente Veendam

  04 juni 2024

  Graag delen wij mee dat de ontwerpende partijen voor de (ver-)nieuwbouw van het gemeentehuis bekend zijn. Na een Europese aanbesteding is Atelier PRO Architekten uit Den Haag als best scorende partij naar voren gekomen. Gezamenlijk met Pieters Bouwtechniek uit Zwolle als constructeur heeft Atelier PRO Architekten de opdracht gegund gekregen voor het ontwerp van de (ver-)nieuwbouw van het gemeentehuis.

 • Reservering mogelijke drinkwaterbronnen in de provincie Groningen: NRD ter inzage

  03 juni 2024

  De provincie Groningen zoekt in opdracht van het Rijk naar Aanvullende Strategische Voorraden (ASV's). Dit zijn plekken waar grondwater gewonnen kan worden om er drinkwater van te maken. Eind 2022 wees de provincie op basis van uitgebreid vooronderzoek vier gebieden aan die geschikt lijken als ASV: Leek-Roden, Zuidoost Groningen, Bellingwolde en Veendam. In een zogeheten Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) beschrijft de provincie onder andere hoe zij de mogelijke effecten van ASV's op het milieu verder gaat onderzoeken in het plan-mer. De NRD ligt van 12 juni tot en met 23 juli 2024 ter inzage.

 • Onderzoek naar haalbaarheid herinrichting Prins Bernhardlaan

  24 mei 2024

  Vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid, toegankelijkheid en een aantrekkelijke leefomgeving is de herinrichting van de Prins Bernhardlaan opgenomen in het Mobiliteitsplan 2022 – 2030 van gemeente Veendam. Naast het aanpakken van de weg bestaat ook de wens om het groen en de riolering aan te pakken.

 • Annelies Pleyte voorgedragen als nieuwe burgemeester gemeente Veendam

  22 mei 2024

  Annelies Pleyte is door de gemeenteraad van Veendam voorgedragen als nieuwe kroonbenoemde burgemeester. De voorzitter van de vertrouwenscommissie heeft dit bekend gemaakt in een bijzondere openbare raadsvergadering op woensdag 22 mei 2024. Mevrouw Pleyte was onder andere directeur Sport bij het ministerie van Volksgezondheid en Sport (VWS) en Directeur Den Haag bij de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Daarnaast heeft ze veel ervaring opgedaan als politiek adviseur in de landelijke politiek.