Groninger gemeenten verlengen afspraak met ministerie over opvang van vluchtelingen

De tien Groninger gemeenten, waaronder Veendam, hebben de afspraken met het ministerie van Justitie en Veiligheid over de opvang van vluchtelingen in de provincie met twee jaar verlengd. Dit gebeurt vanuit de provinciale regietafel migratie (PRT). De huidige bestuursovereenkomst gold voor 2023 en 2024 en daaropvolgend zijn er afspraken gemaakt voor 2025 en 2026.

Meer informatie via

Groninger gemeenten verlengen afspraak met ministerie over opvang van vluchtelingen - Provincie Groningen