Verklaringen en uittreksels

Alle onderwerpen verklaringen en uittreksels

 • Geheimhouden persoonsgegevens

  U kunt geheimhouding van uw persoonsgegevens aanvragen. Dit geldt dan voor alle persoonsgegevens in de basisregistratie personen.

 • Uittreksel burgerlijke stand

  Een uittreksel burgerlijke stand is een bewijs. Het laat zien waar u geboren bent of wanneer u getrouwd bent. Er zijn verschillende soorten uittreksels burgerlijke stand. Vraag een uittreksel of afschrift van de akte bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

  Een organisatie kan u om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen In deze verklaring staat dat u niets strafbaars heeft gedaan dat te maken heeft met de reden waarvoor u de VOG nodig heeft.

 • Uittreksel basisregistratie personen

  Een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) is een schriftelijk bewijs dat verklaart dat u in de gemeente staat ingeschreven.

 • Bewijs van in leven zijn of Attestatie de vita

  Het bewijs van in leven zijn is een schriftelijk bewijs van de gemeente dat een inwoner in leven is. U kunt dit bewijs nodig hebben voor uw pensioenfonds of een andere uitkerende instantie. U kunt het halen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

 • Legalisatie handtekening

  Een handtekening legaliseren betekent dat u bewijst dat uw handtekening echt is. Dit heeft u bijvoorbeeld nodig als u belangrijke documenten naar het buitenland moet sturen. Of als u bezoek krijgt uit een land waarvoor u een garantstelling moet geven.

 • Bezoek uit het buitenland

  Krijgt u iemand op bezoek uit het buitenland? Soms hebben mensen een visum nodig om naar Nederland te mogen komen. Als ze een visum aanvragen, moeten ze dan een garantstelling of logiesverstrekking laten zien. Of allebei.