Geboorte en overlijden

Geboorte

 • Geboorteaangifte

  U heeft een kindje gekregen, gefeliciteerd. Het is belangrijk dat u binnen 3 dagen na de bevalling aangifte doet.

 • Erkenning van een kind

  U krijgt samen een kind? Gefeliciteerd! Als jullie niet getrouwd zijn of geen geregistreerd partnerschap met elkaar hebben, kan de vader of duomoeder zijn of haar kind erkennen.

 • Levenloos geboren kind aangeven

  U kunt uw levenloos geboren kind laten registreren in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit kan zowel schriftelijk als aan het loket.

 • Naamskeuze bij geboorte en erkenning kind

  U krijgt samen een kind? Gefeliciteerd! Als jullie niet getrouwd zijn of geen geregistreerd partnerschap met elkaar hebben, kan de vader of duomoeder zijn of haar kind erkennen.

Overlijden

 • Overlijdensaangifte

  Meestal regelt de begrafenisondernemer de overlijdensaangifte. Als nabestaande kunt u dit ook zelf doen. Doe de aangifte binnen 5 dagen na het overlijden.

 • Begraven en cremeren

  Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met het overlijden van een dierbare. Hier vindt u informatie over wat er geregeld moet worden en hoe u dit kunt (laten) doen.

 • Grafbedekking

  Wilt u een grafmonument laten plaatsen of wilt u een wijziging doen aan een grafmonument of graftuin. Laat het ons weten.

 • Grafrechten

  Wilt u grafrechten verlengen, overschrijven of afstand doen van een graf? Hier vindt u meer informatie over de mogelijkheden.

 • Kosten gemeentelijke begraafplaatsen

  U vindt hier de belangrijkste standaardtarieven voor begraven en asbestemmingen op de gemeentelijke begraafplaatsen van Gemeente Veendam.

 • Gemeentelijke begraafplaatsen

  Gemeente Veendam telt drie gemeentelijke begraafplaatsen. Op deze begraafplaatsen zijn verschillende mogelijkheden voor begraven en asbestemming.

Wet- en regelgeving

 • Verordening lijkbezorgingsrechten (tarieven)

  In deze verordening staan de tarieven voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats en het verlenen van diensten in verband met de begraafplaats en begraven.

 • Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen

  In deze verordening staan de mogelijkheden en regels omtrent begraven en asbestemming voor de gemeentelijke begraafplaatsen.

 • Nadere regels gemeentelijke begraafplaatsen

  In de nadere regels staan aanvullende praktische regels over begraven en asbestemming. Bijvoorbeeld over de soorten graven en de termijnen waarvoor deze uitgegeven worden. Maar ook de regels over afmetingen van graven en gedenktekens en het toegestane materiaal.

 • Wet op de lijkbezorging

  In deze landelijke wet staat beschreven wat er met een lichaam van een overleden persoon moet gebeuren. Bijvoorbeeld door wie en hoe de dood wordt vastgesteld, wanneer een uitvaart moet plaatsvinden en hoe een overlijden geregistreerd moet worden.