Werk en inkomen

Alle onderwerpen werk en inkomen

 • Bijstandsuitkering

  Heeft u geen werk en niet genoeg geld om van te leven? Heeft u ook geen uitkering? Dan heeft u misschien recht op een bijstandsuitkering. Deze uitkering vult uw inkomen aan.

 • Bijzondere bijstand

  Soms moet u geld uitgeven voor iets wat u niet verwacht heeft. Als u een laag inkomen heeft en weinig vermogen, kunt u misschien bijzondere bijstand aanvragen. Bijzondere bijstand is niet alleen voor mensen met een uitkering.

 • Wijziging doorgeven bijstandsuitkering

  Krijgt u een bijstandsuitkering? En is er iets veranderd in uw situatie? Dan heeft dit waarschijnlijk invloed op uw uitkering. Geef wijzigingen daarom direct aan ons door!

 • Energietoeslag

  We merken het allemaal. De energieprijzen zijn flink gestegen en lopen soms dagelijks nog verder op. Hier heeft iedereen in Nederland mee te maken.

 • Maandverklaring bijstandsuitkering

  Met de maandverklaring moet u iedere maand aangeven of er iets of niets is veranderd wat van belang kan zijn voor het recht op uw uitkering of de hoogte van de uitkering.

 • Individuele inkomenstoeslag

  U bent 21 jaar of ouder en nog te jong voor het pensioen? Heeft u al langere tijd een erg laag inkomen en bijna geen vermogen? En verwacht u dat dit niet beter wordt? Misschien kunt u een individuele inkomenstoeslag aanvragen.

 • Bijstand voor zelfstandigen

  De bijstand voor zelfstandigen (Bbz) is bedoeld voor mensen met een eigen bedrijf die niet voldoende inkomen hebben. U vraagt de Bbz aan bij de gemeente.

 • Collectieve zorgverzekering voor lage inkomens

  Heeft u een laag inkomen of hoge zorgkosten. En wilt u toch goed verzekerd zijn tegen ziektekosten? Wij kunnen u helpen met een goede zorgverzekering. Dit is de gemeentepolis GarantVerzorgd van Menzis.

 • Stichting Leergeld Zuid-oost Groningen

  Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Stichting Leergeld Zuid- oost Groningen wil deze kinderen helpen om wél mee te doen met sport, muziek of culturele activiteiten.

 • Provinciaal studiefonds

  Heeft u een laag inkomen en kunt de reiskosten en/of studiekosten voor uw opleiding of de opleiding van uw kind niet betalen? Het Studiefonds van de provincie kan misschien helpen.

 • Voedselbank Veendam en Omstreken

  De Voedselbank Veendam & omstreken biedt noodhulp aan mensen die financieel niet of nauwelijks in staat zijn om in hun levensonderhoud te voorzien.

 • Stichting Urgente Noden (SUN)

  SUN Groningen en Drenthe verleent financiële hulp aan mensen die in dringende financiële nood verkeren.

 • Hulp bij een laag inkomen

  Krijgt u ineens te maken met grote uitgaven? En kunt u die niet betalen? Misschien kunnen wij u helpen.

 • Hulp bij schulden

  Als u schulden heeft, kan het moeilijk zijn dit zelf op te lossen. Misschien kan de gemeente u helpen.

 • Hulp bij geldzaken

  Soms ontvang je rekeningen, maar lukt het niet om deze te betalen. Voor sommige mensen is dit herkenbaar. Soms lukt het om de rekening een paar dagen later te betalen, soms lukt dit ook niet. Dit kan zorgen geven.

 • Studietoeslag

  Bent u student en lukt het u niet door een ziekte of handicap naast uw studie te werken? Misschien komt u in dan in aanmerking voor een studietoeslag. De hoogte van de toeslag hangt af van uw leeftijd. U kunt de toeslag online aanvragen.

 • Bijstandsuitkering voor jongeren

  Wil je een bijstandsuitkering aanvragen en ben je jonger dan 27 jaar? Dan ben je verplicht om eerst te kijken of u een opleiding kunt volgen of werk kunt vinden. Daarvoor krijg je 4 weken de tijd.

 • Inkomen oudere werknemers

  Bent u 50 jaar of ouder en werkeloos? Heeft u nog geen recht op een AOW-uitkering? Het kan zijn dat u te weinig inkomen heeft. Dan kunt u misschien IOAW aanvragen.

 • Inkomen oudere zelfstandigen

  Bent u 55 jaar of ouder en zelfstandig ondernemer? Als u te weinig inkomen krijgt uit uw bedrijf, wilt u misschien stoppen met uw bedrijf. Misschien kunt u IOAZ aanvragen.

 • Uitbetaling uitkeringen

  Hier vindt u wanneer u uw uitkering kunt verwachten en wanneer u het wijzigingsformulier moet inleveren.