Onderzoek naar haalbaarheid herinrichting Prins Bernhardlaan

Vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid, toegankelijkheid en een aantrekkelijke leefomgeving is de herinrichting van de Prins Bernhardlaan opgenomen in het Mobiliteitsplan 2022 – 2030 van gemeente Veendam. Naast het aanpakken van de weg bestaat ook de wens om het groen en de riolering aan te pakken.

Deze maand worden verschillende onderzoeken uitgevoerd in de omgeving van de Prins  Bernhardlaan. Met deze onderzoeken wordt bepaald of de herinrichting technisch en financieel haalbaar is. Of de Prins Bernhardlaan wel of niet wordt aangepakt, is dus onder andere afhankelijk van deze onderzoeken. In het najaar van dit jaar zal de gemeenteraad hierover besluiten.

Meer over deze herinrichting vindt u in het mobiliteitsplan op onze website.