Atelier PRO Architekten ontwerpt nieuwe huisvesting gemeente Veendam

Graag delen wij mee dat de ontwerpende partijen voor de (ver-)nieuwbouw van het gemeentehuis bekend zijn. Na een Europese aanbesteding is Atelier PRO Architekten uit Den Haag als best scorende partij naar voren gekomen. Gezamenlijk met Pieters Bouwtechniek uit Zwolle als constructeur heeft Atelier PRO Architekten de opdracht gegund gekregen voor het ontwerp van de (ver-)nieuwbouw van het gemeentehuis.

Het ontwerpteam

Atelier PRO Architekten is geen onbekende in de regio. Al eerder hebben ze diverse gebouwen in de regio ontworpen, zoals Cultuurcentrum De Klinker in Winschoten en Kindcentrum Vosholen in Hoogezand. Zij zullen o.a. verantwoordelijk zijn voor de vertaling van het programma van eisen naar een architectonisch, ruimtelijk en functioneel ontwerp. Vanuit een meervoudig onderhandse aanbesteding is voor de installatie- en bouwfysica adviesdiensten Adviesbureau Sijperda-Hardy B.V. naar voren gekomen als beste partij. 

Deze partijen vormen gezamenlijk het ontwerpteam. Zij zullen het ontwerp voor het vernieuwde gemeentehuis in Veendam verzorgen. Ryse verzorgt in opdracht van de gemeente het algehele projectmanagement. 

Centrale huisvesting 

Het hoofddoel van het ontwerp is om een optimale dienstverlening en werkomgeving te realiseren voor de gebruikers van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 5 te Veendam. De diensten en gebruikers van het bedrijfsverzamelgebouw werk en inkomen (Jan Salwaweg 1 te Veendam) zullen binnen deze ontwikkeling centraal gehuisvest worden in het gemeentehuis. 

We kijken ernaar uit om samen het nieuwe gemeentehuis vorm te geven. Het doel is om begin 2025 het ontwerp gereed te hebben.

Gemeentehuis Veendam