Woonwagenstandplaats

Wilt u graag wonen in een woonwagen in de gemeente Veendam? Dan heeft u een standplaats nodig. Daarvoor kunt u zich inschrijven. Zo weten wij of er extra standplaatsen nodig zijn. Het inschrijfformulier kunt u bij ons opvragen.

Voorwaarden

De voorwaarden voor inschrijving zijn:

 • U kunt zich inschrijven als u 16 jaar bent of ouder. U komt in aanmerking voor een standplaats als u 18 jaar of ouder bent
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfstitel
 • U kunt zich maximaal 1 keer inschrijven
 • De inschrijving hoort bij u en kunt u niet aan iemand anders geven
 • U moet er zelf voor zorgen dat uw gegevens kloppen
 • U geeft na een jaar aan of u op de lijst wilt blijven staan

Bijzonderheden

Wetten

Aanpak

Schrijf u in voor een plaats voor uw woonwagen. Dit gaat zo:

 • Vul het inschrijfformulier woonwagen volledig in
 • Stuur het inschrijfformulier op naar:
  • info@veendam.nl
  • Of stuur het formulier per post naar
   Gemeente Veendam
   Postbus 20004
   9640 PA Veendam
 • Of bel ons voor een inschrijfformulier: 0598 652222
 • U kunt ook een inschrijfformulier afhalen bij de balie van het gemeentehuis.

Na uw inschrijving

Afhankelijk van het aantal inschrijvingen, bepalen wij of er extra standplaatsen nodig zijn. Bij het toewijzen van een plek kijken we:

 • Of u of uw ouders eerder in een woonwagen hebben gewoond
 • Uit hoeveel personen uw gezin bestaat
 • Hoe u nu woont
 • Of u uit de regio komt
 • Hoe lang u op de wachtlijst staat

Waarom inschrijven?

Wij willen voor alle inwoners een goede woonplek. In de gemeente Veendam zijn nu 20 standplaatsen voor woonwagens. Om te weten of er meer standplaatsen nodig zijn, onderzoeken wij of er inwoners zijn die dit graag willen. En wat hun wensen zijn. Zo kunnen wij bij het aanleggen van standplaatsen en bij het maken van de regels hier rekening mee houden.