Vertrouwenspersoon Jeugdhulp

Als ouder, pleegouder, verzorger en als kind, pleegkind of jongere kunt u te maken krijgen met jeugdhulp. U mag als inwoner van de gemeente Veendam ervan uitgaan dat u de juiste hulp krijgt aangeboden en met respect wordt geholpen.

Niet tevreden

Wanneer u niet naar tevredenheid wordt geholpen kunt u dit op verschillende manieren aangegeven. Een vertrouwenspersoon jeugdhulp kan u hier bij helpen.

Vertrouwenspersoon jeugdhulp

Een vertrouwenspersoon staat u bij en luistert naar uw verhaal, informeert u over uw rechten en zoekt met u naar een mogelijke oplossing.

De vertrouwenspersoon:

  • Luistert als u ergens mee zit;
  • Geeft informatie over hoe jeugdhulp werkt en wat uw rechten en plichten zijn;
  • Geeft advies wanneer u problemen hebt met de hulpverlening en zoekt samen met u naar oplossingen;
  • Ondersteunt in een klachtenprocedure en gaat bijvoorbeeld mee naar een klachtgesprek.

Samen oplossen

Het uitgangspunt is dat de betrokkenen er samen uitkomen. Is dat niet voldoende? U kunt uw onvrede dan kenbaar maken via de formele klachtenprocedure. Ook hierbij kan een vertrouwenspersoon helpen.

Onafhankelijk, vertrouwelijk en gratis

De vertrouwenspersonen zijn onafhankelijk en werken niet voor gemeenten of jeugdhulpinstellingen. We vertellen niets verder zonder uw toestemming. Behalve wanneer er sprake is van gevaar voor u of voor een ander. Alles wat we doen, gaat in nauw overleg met u. Onze ondersteuning is gratis.

JeugdStem (voorheen AKJ) en Zorgbelang Groningen

Het vertrouwenswerk binnen onze gemeente wordt uitgevoerd door JeugdStem in samenwerking met Zorgbelang Groningen. De vertrouwenspersonen zijn bereikbaar via het landelijk telefoonnummer 088 5551000 of via de chat op jeugdstem.nl.

Jongeren die in jeugdhulpinstellingen wonen en/of behandeld worden, krijgen frequent een vertrouwenspersoon van Zorgbelang Groningen op bezoek. Meer informatie kunt u vinden via Zorgbelang Groningen.