Uw kind aanmelden voor een basisschool

Als uw kind 4 jaar is, mag het naar school. U moet zelf op tijd een basisschool kiezen voor uw kind. De meeste ouders melden hun kind aan bij een school voordat het 4 jaar wordt.