Leerlingenvervoer

Heeft uw kind een handicap of beperking? Of gaat uw kind naar een school voor bijzonder onderwijs (vanwege het geloof) of een (speciale) school die ver weg ligt? En kan hij of zij daarom niet met de fiets of het openbaar vervoer naar school? Ook niet als een begeleider meegaat? Of is er helemaal geen openbaar vervoer in de buurt?

Laat het ons weten. Misschien kan uw kind leerlingenvervoer krijgen. We kijken dan naar:

 • wat het kind zelf kan
 • of een ouder mee kan reizen
 • of de school ver weg ligt
 • wat de reistijd is

Soms kunnen we om een eigen bijdrage van de ouders vragen. Dan kijken we ook naar het inkomen.

Vraag het leerlingenvervoer op tijd aan. U kunt dit niet meer achteraf doen.

Voorwaarden

Er zijn voorwaarden. Bijvoorbeeld:

 • Leerlingenvervoer is alleen bestemd voor:
  • leerlingen in het speciaal onderwijs (SO)
  • leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO)
  • leerlingen van een speciale school voor basisonderwijs (SBO)
  • leerlingen die naar een basisschool met bijzondere richting gaan (vanwege geloof of levensovertuiging) en hiervoor verder moeten reizen
  • leerlingen met een blijvende beperking in het standaard basisonderwijs of voortgezet onderwijs
 • Wij kunnen een expert, zoals een arts, om een onafhankelijk onderzoek vragen. Hierin staat:
  • waarom uw kind niet met het openbaar vervoer kan reizen
  • door welke beperking dit komt
  • waarom het kind met een begeleider wel of niet met het openbaar vervoer kan reizen
 • Middelbare scholieren kunnen ook leerlingenvervoer aanvragen. Maar dan alleen als ze door hun handicap niet alleen naar school kunnen.

Afstand

Gaat de leerling naar een van deze schoolsoorten?

 • Speciaal onderwijs
 • Speciale school voor basisonderwijs
 • Bijzonder basisonderwijs

Dan moet de afstand tussen uw huis en de dichtstbijzijnde passende school meer dan 6 kilometer zijn.

Voor de volgende leerlingen maakt de afstand niet uit:

 • leerlingen die door hun beperking niet met het openbaar vervoer kunnen reizen
 • leerlingen die door hun beperking alleen onder begeleiding met het openbaar vervoer kunnen reizen

De gemeente gebruikt Google Maps om de afstand te bepalen. We kiezen dan de kortste route met als voertuig de fiets.

Termijn

We nemen onze beslissing binnen 8 weken nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen. We mogen deze termijn 1 keer verlengen.

Aanpak

U vraagt het leerlingenvervoer aan bij de gemeente waar u woont. Dit kan online. Dit gaat zo:

Zorg voor een scan van:

 • Documenten die uw aanvraag ondersteunen. Bijvoorbeeld een verklaring van een arts of deskundige.
 • Eventueel een verklaring van de school. Vraag of de directie van de school deze voor u invult en ondertekent. 
 • Gaat uw kind naar een basisschool of een school voor speciaal basisonderwijs? Dan hebben wij ook een inkomensverklaring van de beide ouders of verzorgers nodig. U kunt deze downloaden op belastingdienst.nl

Doe de aanvraag:

 • Log in met DigiD.
 • Volg de stappen en doe de aanvraag.

Leerlingenvervoer aanvragen

Heeft u nog vragen? Dan kunt u een mail sturen naar: leerlingenvervoer@veendam.nl.

Gedragsregels aangepast vervoer

Maakt uw kind gebruik van een vergoeding voor aangepast vervoer? Lees dan deze onderstaande brochure en gedragscodes goed door en bespreek hem met uw kind!

Brochure en gedragsregels Publiek Vervoer

Bezwaar & beroep

Bent u het niet eens met de beslissing? U kunt bezwaar maken. Dit doet u rechtstreeks bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen. Als u het daarna niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan. Dit doet u bij de rechtbank.

AVG

Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult.

 • Als u leerlingenvervoer aanvraagt, mogen wij een deskundige vragen om naar uw kind te kijken. De deskundige kijkt wat het kind wel of niet kan. En hoe hij of zij het beste naar school kan reizen. Deze deskundige kan zijn:

  • een arts
  • de jeugdgezondheidsdienst
  • een geneeskundige dienst
  • een sociaal-medische adviesdienst
  • een orthopedagoog
  • een kinderpsycholoog
  Lees verder