Kinderopvang

Er zijn verschillende vormen van kinderopvang binnen de gemeente Veendam: kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en gastouderopvang (aangesloten bij een gastouderbureau).

Kinderdagverblijf (KDV)

Op een kinderdagverblijf kunnen kinderen van 0 tot 4 terecht. De ontwikkeling van het kind staat hier centraal. Er is veel aandacht voor sociale activiteiten als samen spelen, samenwerken en leren van en met elkaar. De kinderen worden op het kinderdagverblijf uitgedaagd en spelenderwijs voorbereid op de basisschool. De kosten van het kinderdagverblijf en eventuele tegemoetkomingen verschillen per opvangorganisatie en zijn afhankelijk van uw inkomen.

Buiten Schoolse Opvang (BSO)

De buitenschoolse opvang (BSO) is een opvang voor kinderen tussen de 4 en de 13 jaar. De BSO vindt plaats voor en na schooltijd. Ook in de vakanties en op studiedagen biedt de BSO opvang aan kinderen. Bij een BSO ligt de nadruk meer op ontspanning. De kinderen gaan de rest van de dag al naar school. De activiteiten die worden aangeboden staan bij de BSO vaak wel in het teken van de ontwikkeling van de kinderen. De kosten van de buitenschoolse opvang en eventuele tegemoetkomingen verschillen per opvangorganisatie en zijn afhankelijk van uw inkomen.

Gastouderopvang

Een gastouderopvang is een kleinschalige kinderopvang in huiselijke sfeer voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Deze vorm van kinderopvang is meestal bij de gastouder thuis maar kan ook bij de vraagouder en kinderen thuis zijn. Het aantal kinderen dat mag worden opgevangen door een gastouder is afhankelijk van de leeftijd van de kinderen. Maximaal worden er 6 kinderen tegelijkertijd opgevangen. Dat is inclusief de eigen kinderen van de gastouder als deze jonger dan 10 jaar zijn. Een gastouder dient altijd aangesloten te zijn bij een gastouderbureau.

Gastouderbureau

Een gastouderbureau is de tussenpersoon tussen ouders van opvangkinderen en de gastouder. Het gastouderbureau begeleidt ouders in hun zoektocht naar een geschikte opvang en gastouders in hun zoektocht naar werk. Een gastouder is wettelijk verplicht om zich bij een gastouderbureau in te schrijven. Het bureau helpt de gastouder vervolgens om aan alle wettelijke eisen voor gastouderschap te voldoen. Het gastouderbureau is namelijk medeverantwoordelijk voor de kwaliteit, professionaliteit en veiligheid van de gastouderopvang.

Elke vorm van professionele opvang moet geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). In het register vindt u alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. Ook vindt u hier de rapporten van de inspecties die door de GGD op deze locaties zijn uitgevoerd.

Bekijk het aanbod van geregistreerde opvang in het Landelijk Register Kinderopvang

U benadert de kinderopvang rechtstreeks voor informatie en om uw kind aan te melden.

Vo​​​​orschoolse educatie

Kinderdagverblijf/ Peuteropvang met voorschoolse educatie (VE): Soms is er sprake van een taalachterstand of een vertraagde ontwikkeling bij jonge kinderen. Voor deze peuters is het belangrijk dat de ontwikkeling gestimuleerd wordt, om een goede start te kunnen maken op de basisschool. Verschillende opvangorganisaties bieden daarom voorschoolse educatie (VE) aan. Voorschoolse educatie bestaat uit extra activiteiten die de ontwikkeling van kinderen stimuleren. Het consultatiebureau stelt vast welke peuters hiervoor in aanmerking komen. Als uw kind een VE-indicatie heeft, mag uw kind extra dagdelen naar de opvang komen. Afhankelijk van de peuteropvang organisatie betekent dit dat uw kind één, twee of drie extra dagdelen mag komen. U betaalt hiervoor niets extra’s.

Kinderdagverblijf/Peuteropvang organisaties met voorschoolse educatie (VE):

Wie houdt er toezicht?

Gemeenten zijn op basis van de Wet Kinderopvang verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang. Zo ook de gemeente Veendam. In opdracht van de gemeente inspecteert de GGD alle vestigingen van de kinderopvang en rapporteert hierover aan de gemeente.

De toezichthouder van de GGD voert vijf soorten onderzoeken (inspecties) uit. Tijdens een inspectie wordt onderzocht of de kinderopvang aan eisen van de Wet kinderopvang voldoet. Daarom wordt een inspectie 'onderzoek' genoemd. Er zijn vijf soorten onderzoeken:

  1. Onderzoek voor registratie - voor de opvanglocatie open gaat / start
  2. Onderzoek na registratie - om te controleren of de opvang goed is gestart
  3. Jaarlijks onderzoek - onaangekondigd, reguliere controle
  4. Nader onderzoek - wanneer bij een vorig onderzoek niet alles op orde was
  5. Incidenteel onderzoek - n.a.v. wijzigingen, zorgen of signalen

Voldoet een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, gastouder of gastouderbureau niet aan de eisen, dan moet de houder daar binnen een vastgestelde termijn aan voldoen. De gemeente kan zo nodig gaan handhaven. Alle inspectierapporten worden gepubliceerd in het LRK. Bekijk hier de inspectierapporten op de website van het Landelijk Register Kinderopvang.

Heb ik recht op kinderopvangtoeslag?

Maakt u gebruik van geregistreerde opvang? Dat is kinderopvang die in het Landelijk Register Kinderopvang geregistreerd staat. Dan krijgt u mogelijk kinderopvangtoeslag. Kijk op de website van de Belastingdienst of u recht hebt op kinderopvangtoeslag en vraag het daar aan.

Hoeveel toeslag u krijgt, hangt af van uw situatie. Verandert er iets in uw situatie, dan heeft dat ook invloed op de hoogte van uw toeslag. Geef veranderingen, zoals in de hoogte van uw inkomen en opvanguren, daarom altijd meteen door via Mijn toeslagen of de app Kinderopvangtoeslag. Dan ontvangt u de toeslag waar u recht op hebt. Niet te veel en niet te weinig.

Beleid Kinderopvang

Beleid gemeentelijke taken uitvoering Wet Kinderopvang Gemeente Veendam