Omgevingsvisie Veendam

In februari 2022 heeft de gemeenteraad de Omgevingsvisie “Veendam 2040” vastgesteld. De leidraad op basis waarvan de fysieke leefomgeving de komende jaren vormgegeven wordt. Maar liefst 500 inwoners hebben hun input geleverd voor de omgevingsvisie evenals ruim 80 stakeholders en belanghebbenden. De omgevingsvisie is te vinden op: omgevingsvisie.veendam.nl.

Wat is een omgevingsvisie?

Zoals elke gemeente heeft ook de gemeente Veendam een visie op waar welke functies zoals wonen of bedrijven mogelijk zijn in de gemeente. Hierin staat wat we op langere termijn in onze omgeving willen doen. We kijken naar verschillende onderwerpen. Denk aan ruimte, water, milieu, natuur, landschap, wegen en cultureel erfgoed. De balans tussen deze onderwerpen moet goed zijn. Gezondheid en veiligheid staan daarbij voorop. Als gemeente maken wij samen met de inwoners en ondernemers, deze omgevingsvisie.

De komende jaren wordt de omgevingsvisie nog aangevuld met ander beleid over de fysieke leefomgeving. Bovendien wordt de omgevingsvisie regelmatig geëvalueerd en geactualiseerd.

Omgevingsvisie