Melding mobiele puinbreker

Bij het bouwen en slopen komt afval vrij. Een mobiele puinbreker kan het afval in stukken breken op de plek waar u aan het werk bent. Dat scheelt tijd. Puinbrekers worden ingezet om de steenachtige fractie van bouw-en sloopafval te breken tot puingranulaat. Dit puingranulaat kan worden toegepast als bouwstof in het beton of in de wegenbouw. Door de (milieu)technologische ontwikkelingen van de afgelopen jaren  is het mogelijk geworden om met een mobiele installatie op locatie te werken.

Gaat u een mobiele puinbreker gebruiken? Meld dit dan op tijd. Dit doet u via een schriftelijke kennisgeving. Er gelden namelijk regels om overlast (trillingen, geluid en stof) voor andere mensen te voorkomen.

Bijzonderheden

Meer informatie van IPLO  over de mobiele puinbreker en het akoestisch rapport.

Termijn

Wilt u met een mobiele puinbreker bouw-en sloopafval bewerken? Laat het ons minimaal 4 weken voordat u begint met uw werkzaamheden weten. 

Aanpak

Als u van plan bent om met een mobiele puinbreker bouw- en sloopafval te bewerken, moet u een melding doen via het Omgevingsloket. Dit doet u op grond van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

 • U geeft de volgende gegevens door:
  • Het adres of de plaatselijke aanduiding van de locatie waar u de mobiele puinbreker gaat gebruiken. Dit kan bijvoorbeeld met een plattegrond waarop u aangeeft waar de puinbreker komt te staan. 
  • De naam en het adres van de verantwoordelijke persoon. 
  • De hoeveelheid en soort bouw-en sloopafval dat met de puinbreker zal worden bewerkt. 
  • Beschrijving van de hoeveelheid geluid (bronsterkte) in decibel, dB(A), die de mobiele puinbreker maakt. 
  • De dag waarop u van plan bent te beginnen en hoe lang u met de mobiele puinbreker aan het werk bent.

AVG

Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult.