Aanbod gemeentelijk vastgoed

De gemeente Veendam biedt gemeentelijk vastgoed aan op deze pagina.

Kerkstraat 31-33 Veendam in verkoop

Verkocht onder voorbehoud
Kerkstraat 31 - 33

Historie

Het pand aan de Kerkstraat 31-33 is het oudste nog bestaande pand in de Kerkstraat. Het betreft een dwarshuis en is een typologie die oorspronkelijk stamt uit de late middeleeuwen als boerderijtype, waarbij het woonhuis ‘dwars’ op de schuur geplaatst werd. Het type was in de 19e eeuw in opkomst als buitenverblijf en in kleiner formaat als dubbel woonhuis of woon- winkelpand. Het exacte bouwjaar is niet bekend maar de registers van bewoning gaan in ieder geval terug tot 1811. Vanaf 1904 tot en met de aankoop door de gemeente in 2017 was hier een juwelierszaak gevestigd. Restauratie is als ontwikkelscenario zeker interessant. Een zorgvuldig gerestaureerd pand op deze plek kan een markant punt vormen hier midden in de Kerkstraat.
Kerkstraat 31-33 schets vooraanzicht

Herontwikkeling van het pand

Voor de (her)ontwikkeling wordt gedacht aan een invulling met commerciële ruimte (winkel of dag horeca) op de begane grond en eventueel wonen (maximaal 6 appartementen) op de verdiepingen. De woon/winkelruimte aan de kerkstraatzijde heeft een (beperkte) historische waarde. Renovatie van dit deel van het pand gecombineerd met een uitbreiding aan de achterzijde is een mogelijkheid maar ook volledige sloop en nieuwbouw is een optie. Indien er voor een ontwikkelvariant wordt gekozen waarbij woningen worden toegevoegd ten opzichte van de huidige bestemming dan wordt de koopprijs verhoogd met € 225,- (excl. btw) per te realiseren m2 GO. 

Bekijk hier de verkoopvoorwaarden

Verkoopvoorwaarden Kerkstraat 31-33:

 • gemeente sloopt het pand aan de achterzijde incl. bijgebouwen.
 • voorste deel blijft staan.
 • gemeente levert het pand en perceel schoon en asbestvrij op.
 • koopprijs perceel met opstal bedraagt minimaal € 75.000,- excl. btw/overdrachtsbelasting (zie tekening).
 • sloop voorste deel door initiatiefnemer en volledig nieuwbouw is een optie.
 • programma, begane grond detailhandel en/of dag horeca, en wonen op de verdieping(en).
 • er is een mogelijkheid om naast de ruimte die het huidige bestemmingsplan biedt (1 woning) extra woningen te realiseren. Maximaal kunnen er 5 woningen worden toegevoegd. Totaal komt het aantal dan uit op maximaal 6. 
 • voor de eventueel extra te realiseren woningen wordt de koopprijs verhoogd met € 225,- (excl. btw) per te realiseren m2 GO. (nen 2580).
 • woninggrootte minimaal 60 m2 VVO (nen 2580).
 • voetprint gebouw is maximaal gelijk aan het te leveren perceel.
 • maximaal aantal bouwlagen deel nieuwbouw bedraagt 4 en is afhankelijk van de vormgeving.
 • gemeente richt het openbaar gebied in waarbij 1 of twee doorgang(en) worden gecreëerd tussen de Kerkstraat en de parkeerplaats (parkzijde). Aan de Kerkstraat zijde dient de breedte van de doorgangen minimaal gelijk te zijn aan de huidige breedte, aan de achterzijde van het te leveren perceel (achtergevel deel nieuwbouw) dienen de doorgangen minimaal circa 5 meter te bedragen.
 • Vormgeving en positie gebouw in overeenstemming met de bijgevoegde massastudie, afwijking zijn bespreekbaar zolang deze niet extreem afwijken van de varianten genoemd in de massastudie en een positieve bijdrage leveren aan de beeldkwaliteit.

 

Ontwikkelmogelijkheden 

Voor deze locatie zijn verschillende ontwikkelmogelijkheden. Onderstaand zijn 4 mogelijkheden geschetst. 

Schetsen ontwikkelmogelijkheid 1

Variant 1 met zicht vanuit de Kerkstraat; vogelvlucht 1 en 2; zicht vanuit parkeerplaats; overzicht gewijzigde situatie (1:3000) en V1, V2 en V3 (1:500). Melein Architectuur Groene doorgang Kerkstraat 31 - 33, Kerkstraat 31 - 33 te Veendam. 1 juni 2021 2021101-VO-A3-17

 • Nieuwbouw met commerciële ruimte en appartementen. 1 (brede) doorgang aan 1 zijde. 
  Ontwikkelmogelijkheid 3: Nieuwbouw met commerciële ruimte en appartementen. 1 (brede) doorgang aan 1 zijde.
Schetsen ontwikkelmogelijkheid 2

Variant 2

 • Nieuwbouw met commerciële ruimte en appartementen. 2 doorgangen aan weerszijden.
  Ontwikkelmogelijkheid 4
Schetsen ontwikkelmogelijkheid 3

Variant 3

 • Nieuwbouw met commerciële ruimte en appartementen. 2 doorgangen aan weerszijden. 
  Ontwikkelmogelijkheid 1

Schetsen ontwikkelmogelijkheid 4

​​​Variant 4

 • Nieuwbouw met commerciële ruimte en appartementen. 1 (brede) doorgang aan 1 zijde.

Ontwikkelmogelijkheid 2

 

Meer informatie 

Voor meer informatie kunt contact opnemen met afdeling Vastgoed en Grondzaken.
Tel: 0598 652222 
E-mail: vastgoed@veendam.nl

*Afbeeldingen ontwikkelvarianten door Melein Architectuur.