Nieuwsbrief 2

Op 4 mei 2015 heeft na een intensieve periode van voorbereiding de officiële onthulling van de Herdenkingsstenen in Veendam en Wildervank plaats gevonden. Voorafgaand aan de onthulling, op 7 locaties in de gemeente Veendam, is een bijeenkomst in het Margaretha Hardenberg Cultuurcentrum (MHC) in Wildervank gehouden, bijgewoond door 175 aanwezigen.

Er zijn toespraken gehouden door Koos Gräper, voorzitter van SHVW, Sipke Swierstra, burgemeester van Veendam, Dirk Mulder, directeur van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork en Moritz Tof, nabestaande (kleinzoon) van Mozes Tof en Johanna Tof-van Dam. Om de betrokkenheid bij het project van de scholen in Veendam en Wildervank tot uiting te brengen werden aan het eind van de plechtigheid de namen van alle 201 uit Veendam en de toenmalige gemeente Wildervank weggevoerde en vermoorde Joodse inwoners voorgelezen door leerlingen van basisscholen en de 2 scholen voor voortgezet onderwijs in de gemeente Veendam. De muzikale omlijsting tijdens de plechtigheid en bij de onthullingen werd verzorgd door de musici van Klezmer & Co en zangeres Carla da Silva.

mensen luisteren aandachtig in de kerk

Na de plechtigheid in het MHC werden de allereerste stenen, bronzen plaquettes met opliggende tekst, onthuld bij het huis aan de Nijverheidskade 77 in Wildervank, het huis waar Joël van Delft woonde met zijn ouders Abraham van Delft en Frouke van Delft-van Emden. Het doek werd verwijderd door mevrouw Boekelman-Wortmann, het vroegere speelvriendinnetje van Joël, en Piet Horst, de initiatiefnemer van het “stenen project”. Na de onthulling werd onder meer gesproken door de burgemeester, die daarmee de verbondenheid aan het project van de kant van gemeente Veendam onderstreepte. Vervolgens zijn stenen onthuld op 6 andere adressen: Sarastraat 17, Nijverheidsstraat nummers 39, 44 en 69, Raadhuisstraat 62 en J. Kammingastraat 123. Op vrijwel alle adressen werd het woord gevoerd of een gebed (kaddisj) uitgesproken door een nabestaande. De onthulling werd afgesloten met het leggen van een bloem bij elk steen, gevolgd door muziek, wederom uitgevoerd door Klezmer & Co.

Voorafgaand aan de plechtigheden op 4 mei werd in de periode 14 april tot en met 1 mei het educatief project - een wezenlijk onderdeel van het werk van SHVW - uitgevoerd. Op 9 basisscholen werden door Bert van Vondel gastlessen gegeven, steeds afgesloten met een onthulling van stenen in de buurt van de desbetreffende school.
Op 30 april werden in het bijzijn van leerlingen en docenten van de scholen voor voortgezet onderwijs in de gemeente, en Veendam en in aanwezigheid van een delegatie uit Kelowna (Canada) afkomstige leerlingen, begeleiders en veteranen op 2 locaties stenen onthuld. Bij al deze leggingen vervulden de leerlingen een belangrijke rol door het voorlezen van gedichten. De muzikale omlijsting werd verzorgd door Auke Eringa.

luisteren naar de toespraak in het MHC

Met de bijeenkomst en aansluitende onthullingen van de herdenkingsstenen op 4 mei 2015 is de eerste fase van het project afgesloten. Er volgen nu nog 3 “leggingsperiodes”, waarvan de eerste begin juni 2015 wordt gerealiseerd in het bijzijn van enkele nabestaanden. De derde “legging” c.q. onthullingen volgt half augustus 2015. Het project wordt afgesloten met een vierde periode, waarbij op 13 oktober 2015 weer een groep nabestaanden aanwezig zal zijn.

Stolpersteine Mozes Valk en Frouktje Valk