Nieuwsbrief 4

Op 13 oktober 2015 zijn de laatste 32 van de 164 herdenkingsstenen in Veendam en Wildervank gelegd. Hiermee had de Stichting Herdenkingsstenen Veendam-Wildervank (SHVW) het leggen en onthullen van de stenen afgerond

Kort daarna heeft een deeI van het bestuur, te weten Ankie Steenhuis, Koos Gräper, Henk Journée en Bram Houtkruijer, afscheid genomen van de stichting. Drie !eden van het bestuur (Arie Broekema, Gerard Caneel en Jarry van der Velde) zijn doorgegaan met het onderwijsproject 'W.O.II/herdenken'. Hierbij waren alle basisscholen en de scholen voor voortgezet onderwijs in de gemeente Veendam betrokken. Een aantal leerlingen van de Winkler Prins (voortgezet onderwijs) is bezig met een Joods project waarbij onderzoek wordt gedaan naar de Joodse mensen in Veendam en Wildervank die in de oorlog zijn afgevoerd en waarvoor onze Stichting een steen heeft gelegd met als doel deze mensen weer een 'gezicht' te geven. De volledige uitvoering van dat project zal nog geruime tijd in beslag nemen voordat alle 164 personen, waarvoor een steen is gelegd, een 'gezicht' hebben gekregen.

Na een samenwerkingsverband van ruim 3 jaar hebben de drie laatste bestuursleden te kennen gegeven eveneens te gaan stoppen met hun werkzaamheden. .

Naast het onderwijsproject heeft het driekoppige bestuur ook nog een 'stenenroutekaart' ontwikkeld waarop precies is aangegeven waar de stenen liggen, inclusief een korte beschrijving. De route is te verkrijgen bij de VVV Veenkoloniën in het Veenkoloniaal museum, Museumplein 5 in Veendam. Belangstellenden kunnen de gehele/een gedeelte van de route per fiets of te voet afleggen.

Tevens zijn er nog een tweetal informatieborden geplaatst bij het monument aan de Prins Bernhardlaan en op de Joodse begraafplaats in Ommelanderwijk

Samenvattend:

  • met deze nieuwsbrief geeft het bestuur van SHVW aan dat per 01-01-2019 de stichting definitief ophoudt te bestaan.
  • Alle documenten van de stichting zijn overgedragen aan de gemeente Veendam en in het archief opgenomen.
  • De website (www.SHVW.nl) blijft bestaan maar zal niet meer worden geactualiseerd.