Nieuwsbrieven

 • Nieuwsbrief 4

  20 december 2018

  Op 13 oktober 2015 zijn de laatste 32 van de 164 herdenkingsstenen in Veendam en Wildervank gelegd. Hiermee had de Stichting Herdenkingsstenen Veendam-Wildervank (SHVW) het leggen en onthullen van de stenen afgerond

 • Nieuwsbrief 3

  23 december 2015

  Nadat op 4 mei 2015 de officiële eerste onthullingen hadden plaats gevonden (zie Nieuwsbrief #2), werden in juni en augustus van dit jaar wederom stenen onthuld, waarbij op 6 juni ook de heer en mevrouw Tof als nabestaanden van de familie Tof uit de Adderstraat in Veendam aanwezig waren. Verder waren leerlingen en docenten van de scholengemeenschap Winkler Prins betrokken bij de onthulling van de door de school geadopteerde herdenkingsstenen (in de Verlengde Kerkstraat in Veendam).

 • Nieuwsbrief 2

  05 mei 2015

  Op 4 mei 2015 heeft na een intensieve periode van voorbereiding de officiële onthulling van de Herdenkingsstenen in Veendam en Wildervank plaats gevonden. Voorafgaand aan de onthulling, op 7 locaties in de gemeente Veendam, is een bijeenkomst in het Margaretha Hardenberg Cultuurcentrum (MHC) in Wildervank gehouden, bijgewoond door 175 aanwezigen.

 • Nieuwsbrief 1

  05 december 2014

  In de afgelopen maanden is er op vele fronten aan een grote hoeveelheid verschillende zaken gewerkt. Er hebben gesprekken met het gemeentebestuur van Veendam plaatsgevonden, welke kort geleden geresulteerd hebben in een brief van B&W van Veendam waarin het College van Burgemeester en Wethouders onder meer schrijft:

  “Wij ondersteunen uw initiatief van harte en willen hier graag aan meewerken”

  Het door SHVW ingediende convenant zal binnenkort worden ondertekend door wethouder Hammenga en de voorzitter van SHVW.